Pendahuluan

Operasi perbandingan adalah sebuah operasi untuk membandingkan dua buah data. Operasi perbandingan memiliki output berupa nilai boolean (true atau false).

Operator Perbandingan

Berikut adalah beberapa operator perbandingan.

 • Operator > digunakan untuk membandingan lebih dari.
 • Operator < digunakan untuk membandingan kurang dari.
 • Operator >= digunakan untuk membandingan kurang dari sama dengan.
 • Operator <= digunakan untuk membandingan kurang dari sama dengan.
 • Operator == digunakan untuk membandingan sama dengan.
 • Operator != digunakan untuk membandingan tidak sama dengan.

Kode Program Operasi Perbandingan

Berikut adalah contoh kode program operasi perbandingan.

func main() {
  var name1  = "Rizal"
  var name2  = "Rizal"

  var result1 bool  = name1 == name2
  fmt.Println(result1) // true

  var nilai1 = 100
  var nilai2 = 1000

  var result2 bool  = nilai1 > nilai2
  fmt.Println(result2) // false
}